Savaşın Türkiye ekonomisine etkisi

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye için doğurabileceği sonuçları kaleme alan Dr. Muhammet Koçak, “Çatışma durumunun Türkiye açısından en önemli etkisinin ekonomisi üzerinde görülmesi beklenmelidir.” dedi. Koçak konu ile ilgili anlatımında “Rusya’nın saldırgan tutumu Türkiye’nin jeo-ekonomisine pozitif katkı yapabilir. Rusya’ya özellikle doğalgazda bağımlılığı bulunan Avrupa, Rusya’nın saldırgan tutumunun kıta güvenliğine yönelttiği tehdide rağmen yeterli karşılığı verememişti. Bu konuda öne çıkan devletlerden bir tanesi Rusya’ya gaz konusundaki bağımlılığı en yüksek ülkelerden Almanya oldu. Almanya, Rus gazını ülkeye Baltık denizi üzerinden Ukrayna’yı saf dışı bırakarak getirecek olan Kuzey Akım 2 boru hattı anlaşmasını ancak Rusya, Ukrayna içindeki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıyıp, askerlerini sınır ötesine geçirdikten sonra iptal etti.” diyerek Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkati çekti. Koçak anlatımına şöyle devam etti: “Rusya’nın saldırgan tutumu önümüzdeki süreçte Avrupa ülkelerinin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durumda Azeri ve İran gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ileten hatların Avrupa’nın enerji ithalatı içerisindeki payının artırılması gündeme gelecektir. Güney Gaz Koridoru projesi üzerinden inşa edilen ve hali hazırda bu görevi gerçekleştiren TANAP benzeri projeler Türkiye’nin jeopolitik önemine ve ekonomik gelirlerine çok ciddi katkılar yapabilir. Ukrayna
Çatışma durumu Türkiye’nin ithalat-ihracat dengesine olumsuz bir etki yaratma potansiyeline sahip. Geçtiğimiz aylarda global enflasyonist dalganın gelişmekte olan ülkeler üzerinde yarattığı baskı neticesinde Türk lirası ciddi değer kaybı yaşadı. Rus ve Ukrain turistler, Türkiye’nin turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla gerginlik, Türkiye’nin turizm gelirleri üzerinden döviz kaybına yol açabilir. Bu durum şimdiden petrol ve doğalgaz fiyatlarına da yansımış durumda. Enerji kaynaklarının önemli bir kısmını ithal eden Türkiye’nin ithal enerjiye ayırdığı kaynağın artması da ithalat ihracat dengesinde negatif bir sonuç yaratacaktır.” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.