Tükenmişlik sendromu mu depresyon mu

Tükenmişlik sendromu mu depresyon mu

BELİRTİLERİ ÜÇE AYRILIR Tükenmişlik sendromunun başlıca semptomları fiziksel, psikolojik ve davranışsal olmak üzere üçe ayrılır. Fiziksel belirtiler: Mide ağrısı, baş ağrısı, enerji eksikliği, uyku bozukluğu, güçsüzlük,...