Resmi Gazete’de bugün (11 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/381, 382, 383, 384)

YÖNETMELİK

– Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetim ve Yerinde İncelemeler Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Konkordato Gider Avansı Tarifesi

– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24)

– Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/27)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME: 9/8/2023 Tarihli ve 151 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx